Hej der. så er der gratis og frie lektioner i alt muligt.

Selvstudie.dk · xhtml

Selvstudie

Den standard helt uden stil...

Selvstudie.dk er et søstersite til webhejs.dk. Meningen er, at du her kan hente forskellige lektioner, eksempler og opgaver om forskellige dele af internet­teknologierne.

webhejs.dk kan du læse om de overordnede betragtninger, design og planlægning, men ikke noget om metoderne til at opbygge websites.

Selvstudie.dk handler om hvordan du rent praktisk laver tingene.

Koder, koder og atter koder

Det handler meget om koder. Ingen tvivl derom. At kunne oversætte grafikerens ideer til brugbar, valid kode som kan findes i søge­maskinerne, aflæses af skærmlæsere, indholdet hentes fra database, osv. er altid en udfordring.

Om teknikken på siderne

Jeg har valideret alle sider hos W3C, så jeg er sikker på at der ikke er overladt noget til tilfældighederne.
Derfor har jeg anbragt link til de to steder på nettet, hvor html-dokumenterne kan valideres. Hvis du klikker på et af de to link, vil du komme over på det pågældende sted.

Valid xhtml   Valid css

XHTML er kun struktur. Intet andet.

Det eneste XHTML har med præsentation og udseende at gøre, er det udseende der er i de billeder du viser på siden ved hjælp af XHTML-koder.

Se.. Lav det.. Naturligt.. Tilføj musik..